Kerekasztal

május 25. (szombat) 10:15 – 12:30

Mi lesz veled, Rákosrendező? Mini-, vagy maxi-Dubaj?

Az Építészfórum célja, hogy platformot biztosítson a főváros jövőjét kivételes léptékben meghatározó beruházás véleményezésére, a helyi lakosság érdeke és a szakmai értékek mentén formálva a közgondolkodást. Városaink és épületeink a jövőnk szempontjából kulcsfontosságúak. Azontúl, hogy remek befektetési lehetőséget nyújtanak a külföldi nagytőkének, nagyban meghatározzák mindennapi életünket, kijelölik a magán és közös közötti határokat, meghatározzák vizuális és térbeli környezetünket, felhasználják természeti és társadalmi erőforrásainkat.

Vitaindító előadás:

Pósfai Zsuzsanna, Periféria Központ társalapító, városkutató. Tanulmányait város- és területfejlesztés szakon végezte a párizsi Sciences Po-n, majd doktoriját a magyar lakáshitelezés területi egyenlőtlenségeiről írta. 2009 óta foglalkozik lakhatási, lakáspolitikai kérdésekkel. A Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont egyik alapító tagja. A lakhatás, a munkaerőpiac és a tőkebefektetések témáival foglalkoznak. Céljuk, hogy tudástermeléssel, közpolitikai javaslatokkal és konkrét alternatíva-építéssel hozzájáruljanak egy egyenlőbb társadalomhoz. Budapesten a lakhatási mozgalomban nyolc éven keresztül volt aktív, dolgozott a helyi közigazgatásban városfejlesztési területen, majd több évet akadémiai kutatóintézetben. 2018 óta teljes munkaidőben a Periféria Központban dolgozik, ahol lehetősége van a fenti területeket összekapcsolni.


Beszélgetőpartnereink:

Sudár Orsolya várostörténész, CEU doktorandusz
Kutatási területe a Budai vár átépítéstörténete, kutatásában a nemzeti építészet hagyományainak újrahasznosításával, a nemzeti tudat építészeti és várospolitikai vonatkozásaival foglalkozik.

Balogh Samu Márton várostervező
Napi munkájában a várostervezés és a közlekedésfejlesztés felügyelete is feladatai közé tartozik. Aktív szerepe volt a pesti alsó rakpart fokozatos átalakításának megkezdésében, az Otthon Budapesten városfejlesztési stratégia megalkotásában, vagy éppen a Rákosrendező fejlesztésére vonatkozó fővárosi álláspont megfogalmazásában.

Kiss Gábor műszaki menedzser, Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgató, Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnök.
A Metrodom Cégcsoport ügyvezető igazgatójaként, a hazai lakóingatlan-fejlesztés egyik meghatározó szereplője, közel 7000 lakás épült fel és került átadásra az irányítása alatt, a kisebb társasházaktól, a sok száz, vagy ezer lakást is meghaladó lakóparkokig. Jelenleg is több társasház fejlesztésén dolgozik.

Dományi Bálint építészmérnök-urbanista
Korábban a BFVT településtervező munkatársa, majd a BKK és a BFK városfejlesztési szakterületeinek vezetője, jelenleg saját cégét vezeti. Szűkebb érdeklődésének fókuszában a város és a közlekedési infrastruktúra kapcsolódása, a vasúti építészet, a közterülettervezés és -megújítás mérnöki és társadalmi kérdései, valamint a barnamezős területek megújítása áll.

Moderátor: Borenich Levente, Építészfórum szerkesztő-újságíró


május 26. (vasárnap) 10:15 – 11:45

Merre tovább? Az építész változó szerepe és megítélése

Válságok, technológiai forradalmak. Változik a társadalom, a korszellem, a politikai-gazdasági közeg, a szabályozási környezet. Új generációk szereznek diplomát, új kihívások jelennek meg. Mindez nem hagyja érintetlenül az építész feladatait, önmeghatározását és külső megítélését sem.
Művész, mérnök, netán polihisztor napjainkban az építész, vagy inkább üzletember? Hogyan tud navigálni a piaci érdekek előretörésekor? Meddig terjed a felelőssége? Hogyan változnak az építész mindennapjai a digitalizáció, az adminisztrációs és dokumentációs terhek, sokfelé ágazó, elaprózódó munkarészek hatására? Az építésznek van szerepe abban, ha csökken a szakma presztízse, és ha igen, hogyan járul hozzá ehhez ő maga? Visszafordítható a folyamat? Hogyan változik a különböző generációk szemlélete az építészet, építészek, szakmagyakorlás kérdésében? Mi az építész szerepe napjainkban?

Beszélgetőpartnereink:


Csomay Zsófia Ybl- és Pro Architectura díjas építész, érdemes művész, a MOME címzetes egyetemi tanára, a Huszonkettesek építészcsoport tagja.
A kortárs magyar építészet meghatározó karaktereként számos jelentős épület és rekonstrukció tervezője. Portfóliójában többek között megtaláljuk a Collegium Budapest Raoul Wallenberg vendégházát, a Herendi Porcelánmúzeumot, a Fő utcai PALA irodaházat és MOME Műhely- és Műteremházát.

Keller Márkus történész, szociológus, habilitált egyetemi docens az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének vezetője.
Érdeklődési területe: a 19-20. századi társadalomtörténet összehasonlító perspektívában. Kötetei és tanulmányai jelentek meg a professzionalizáció, a lakhatás, a globalizáció és az összehasonlító történetírás elmélete témakörében.

Pintér Márton építész, a METU oktatója és az Environmental Design BA szakvezetője.
2016-ban alapította a VERY GOOD OFFICE irodaprototípust a transzparens szakmagyakorlás érdekében. Idén védi meg a Breuer Marcell Doktori Iskolában szakmaelhagyásról szóló doktori disszertációját. 2024-ben „Nincs itt semmi látnivaló” című kiállításával a 19. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátora.

Moderátor: Böröndy Júlia építész, Építészfórum szerkesztő, ELTE Szociológia Doktori Iskola PhD-hallgató


május 26. (vasárnap) 15:00 – 16:45

Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia?

Mi a különbség a modernizmus és a modernitás között? Miért nem modern a szocreál?
Meg kell-e védeni a modern épületeket? Modern-e a kortárs?
Mi szépet lát egy építész egy sivár betonkockában? Milyen ideológiák mentén jöttek létre ezek az épületek, és leválaszthatók-e történeti kontextusukról?
Mi van a modern után?

Beszélgetőpartnereink:

Erhardt Gábor építész, az MCC Építészet és emlékezet műhelyének vezetője.
Tervezési praxisa Tokaj-Hegyaljához köti, de emellett kutat, publikál, oktat. Szakterülete a hazai organikus építészet múltja és jelene, a regionalista építészet lehetőségei, illetve a műemléki rekonstrukciók elméleti háttere.


Ferkai András DSc építész, építészettörténész, MOME professor emeritus
Dolgozott tervezőként, a Magyar Építőművészet szerkesztőjeként, Soros- és CCA-ösztöndíjasként, a Magyar Iparművészeti Egyetem kutatócsoportjának és a MOME Elméleti Intézetének vezetőjeként. Egyetemista kora óta a modern építészet történetével, elméleteivel és műemlékvédelmével foglalkozik. Topográfia formájában feldolgozta Buda és Pest két világháború közötti építészetét, kutatta a korszak eszmetörténetét – ezen belül a nemzeti építészet-fogalom értelmezéseit –, továbbá a Bauhaushoz kapcsolódó magyarok szerepét. Nagymonográfiát írt Molnár Farkasról. Monográfiája jelent meg Jánossy György, Farkasdy Zoltán és Gulyás Zoltán életművéről. Számos tanulmányban vizsgálta a hatvanas évek magyar építészetét, és könyvet szerkesztett az egyik legjelentősebb állami tervezőiroda, a KÖZTI működéséről. Részt vett a modern mozgalom dokumentálásával és megőrzésével foglalkozó nemzetközi szervezet, a Do.co_mo.mo_International munkájában. Az MTA levelező tagja és Építészeti Tudományos Bizottságának elnöke.

Wettstein Domonkos építész, a BME Urbanisztika Tanszék egyetemi adjunktusa, kutatási területe a Balaton régió tervezéstörténete.
2010-ben végzett a BME Építészmérnöki karán, 2019-ben szerzett PhD fokozatot, doktori disszertációját Regionális stratégiák a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929-1979) címmel védte meg. 2013-14-ben az ETH Zürich GTA Intézetében volt vendégkutató. Kutatási eredményeit folyamatosan publikálja a hazai és nemzetközi fórumokon, 2022-ben jelent meg a Balatoni építészet – Stratégiakeresés a huszadik században című könyve. 2023-tól az MTA Bolyai Ösztöndíjprogram keretében folytatja a Balaton-parti nyaralótelepek kutatását.

Moderátor: Hulesch Máté, Építészfórum szerkesztő, MOME Doktori Iskola PhD-hallgató


május 26. (vasárnap) 17:20 – 19:05

Csak kérdéses válaszokat adhatunk: Posztmodern az építészetben

A posztmodern építészet központi dilemmáinak felelevenítése, fogalmain és főbb kérdésfelvetésein való töprengés, ugyanakkor segíthet megérteni a kortárs építészetet (többek között) a történelemhez, a fogyasztáshoz, a politikához és a modernhez való viszony vizsgálatán keresztül.

Beszélgetőpartnereink:

Zemlényi-Kovács Barnabás a 20. századi és kortárs képzőművészet elméletével és történetével foglalkozó teoretikus, kritikus, független kurátor. Az amszterdami Vrije Universiteit Critical Studies in Art and Culture kutatói mesterképzésén, előtte pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet tanszékén végezte tanulmányait. Kritikái és esszéi többek között az Artmagazinban, az Artportalon, a Balkonban, a Café Bábelben és Műértőben jelentek meg. A közelmúltban közreműködött Lődi Áron Metallurgia, Bolla Szilvia Running Up That Hill, Fridvalszki Márk Uforia és Nemes Csaba Making Painting című kiállításaiban.

Hartmann Gergely 2012-ben szerzett építészmérnöki diplomát a BME Építészmérnöki Karán. 2018-ban nyert felvételt a MOME Doktori Iskola PhD képzésére, ahol 2022-ben abszolutóriumot szerzett. 2019 óta a MOME Elméleti Intézet és az Építészeti Intézet, valamint 2023 óta a BME DLA Építőművészeti Doktori Iskola külsős óraadója. 2023 óta tanársegéd a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékén. Kiemelt kutatási területe a hazai és nemzetközi 20. századi építészettörténet és -elmélet, azon belül is elsősorban az 1945–1990 közötti időszak. 2022 novemberében Salgótarján modern építészete 1945–1990 címmel jelent meg építészeti útikalauza. Kutatói és elméleti munkásságát 2019-ben Arany Ácsceruza díjjal és Molnár Péter-emlékdíjjal ismerték el.


Wesselényi-Garay Andor 1994-ben diplomázott a BME Építészmérnöki Karán. 1995-ben építészirodát alapított Osváth Gáborral GYÁR néven, majd 2001-ben önállóan W-G-A PSYCHODESIGN néven. 2008-ban doktorált a Nyugat-magyarországi Egyetemen, 2012-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetem. Közel négyszáz építészeti tárgyú cikk, esszé, kritika és tanulmány szerzője. A MODEM-ben rendezett, A mindenség modellje című kiállítás és – Ferencz Marcellel közösen – a 12. Velencei Biennálé a Magyar Pavilonba tervezett installáció kurátora. Jelenleg a Metropolitan Egyetemen docense és a Győri Széchenyi István Egyetem Design Tanszékének egyetemi tanára. 2018-2024 között az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és a Kutatási Főosztály vezetője. Projektjei között szerepel az Első Huszonnégy Órás Építészeti Interjú Maraton, a Tesztoszteronépítészet és a WARchitecture című beszélgetéssorozatok. Érdeklődésének középpontjában a kortárs hazai- és erdélyi regionális építészet áll, különös tekintettel a fiatal építészek tevékenységére.

Moderátor: Őze Sándor, Építészfórum szerkesztő