Természeti szerződés

Beszélgetés

Résztvevők: Seregi Tamás, Kovács Gábor
Moderátor: Sebestyén Endre

07.03. 13:30-15:00, Kisszínpad

 

A beszélgetés során Michel Serres “A természeti szerződés” című könyvének központi témáit járjuk körbe és vitatjuk meg. Mit jelent a társadalmi szerződés fogalma és hogyan lesz ebből természeti szerződés? Egyáltalán hogyan szerződhetnénk a “természettel” és ki az a “mi”, akinek szerződnie kéne? Milyen jogok illetik meg a madarakat, fákat, hegyeket és köveket? Nyerhetnek-e pert a piócák és vincellérbogarak egy középkori bíróság előtt? Hogy kapcsolódnak mindezek a kérdések a mélyökológiához, vagy az éppen folyamatban lévő ökológiai összeomláshoz? A könyv az ökológiai filozófia egyik klasszikus műve úgy, hogy magát az ökológia szót egyszer sem írja le. 1990-ben felvetett kérdései és javaslatai az IPCC klímaváltozásról szóló hatodik jelentésének árnyékában fontosabbak, mint valaha.

Fotó: Michel Serres: A természeti szerződés, Kijárat Kiadó, Budapest, 2021.

Seregi Tamás, modern és kortárs irodalommal és képzőművészettel foglalkozó esztéta, az ELTE BTK Esztétika Tanszékének adjunktusa, Michel Serres “A természeti szerződés” című művének fordítója.Kovács Gábor, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa, az ELTE TáTK Humánökológia szak óraadója. Kutatási terület: politikai filozófia, magyar és nemzetközi politikai eszmetörténet, zöld eszmetörténet, modern kultúrkritika. Legutóbbi könyve: A kiborg és az emberi állapot (2021). Fotó: Hatvani Hírlap

Sebestyén Endre, molekuláris biológus, bioinformatikus, adatelemző, az ELTE TáTK humánökológia szakos hallgatója, akinek a könyvről írott recenziója idén áprilisban jelent meg.