Panelkapcsolatok

Egyéb

06.27. – 07.03.

Workshop-vezetők: Baki Áron, Gadolla Máté, Kőműves Márton, Takács Ákos

A Mókembé workshopjának célkitűzése egyszerű; egy nagyméretű, realisztikus, méretarányos makett közös megvalósítása a 2022-es Építészfesztivál végéig. A hétvégén kiállítandó reprezentatív tárgy egy a csapat által kiválasztott építészeti szcenáriót modellez majd egy konkrét dunaújvárosi épülettömb jövőjére vonatkozóan. A megvalósítandó lehetséges jövőképet három eltérő opcióból választjuk majd ki; az első a teljes bontás és helyettesítés, a második a részleges bontás és megújítás, a harmadik pedig az adaptív bővítés. A kollektív döntés alapját egy előzetes kutatómunka során összeállított tudásanyag képezi majd, amelyet előzetesen feldolgozunk, rendszerezünk és a nagyközönség számára is láthatóvá teszünk rajzok, képek és szövegek segítségével. Mindegyik szcenárióhoz feltérképezzük a tervezett és megvalósult nemzetközi példákat. Az elsőre példaként említhető Moszkva gigantikus panelbontási és helyettesítési programja az elmúlt évtizedben, a másodikra a volt-NDK területén számos helyen megvalósított házzsugorítás és átalakítás, a harmadikra pedig különösen a francia lakótelepek házainak transzformációja jut eszünkbe inspiráló példaként. A példák mentén pedig szakértők bevonásával gyűjtünk majd adatokat arról, hogyan illeszkedhetnének ezek a projektek a hazai városmegújítás politikai gazdaságtanába, illetve milyen lehetséges technológiai, szerkezeti, ökológiai, pénzügyi, politikai és nem utolsó sorban városszociológiai aspektusai lennének ezek adaptációjának. A felderengő víziókat a helyszíni bejárás során az első nap a választott épülettömb lakóival is megvitatjuk, véleményüket és meglátásaikat dokumentáljuk. A lehetséges három szcenárió közös értelmezése és megvitatása után közös döntést hozunk a második nap délelőttjén arról, hogy közülük melyik lesz az, amelynek részletes és demonstratív modelljét megépítjük a hétvégére. A workshop maximális létszáma a csapatvezetőkön kívül 4 fő.