Esteban de la Torre: A bőr szemei

hangperformansz

07.01. 21:00, Nagyszínpad

A szóbeli beszédről az írott beszédre való áttérés lényegében a hangról a vizuális térre való áttérést jelentette, egy olyan változást, amely a Gutenberg-forradalomhoz vezetett, ahol a látás lényegében a többi érzékszerv fölé kerekedett. A modernitás felkarolta majd kisajátította a formalizált értelmet és a tekintetet, de az intuíciót, az emlékezetet, az álmokat és a többi érzékszervet hontalanul hagyta. Miközben a látás nemes szépségével áldott meg bennünket, úgy tűnik, hogy a vizualitás növekvő hegemóniája párhuzamba állítható az egocentrikus társadalom jelenlegi állapotával, ami az énnek a világtól való elszakadásához vezetett. A tekintet felnagyítja a szubjektum és a tárgy közötti távolságot, míg más érzékszervek sokkal bensőségesebben fokozzák az egység fogalmát. A társadalom elfogadta a puszta szemlélődés szerepét, kijelzőkön keresztül, sík képernyőkkel körülvéve.

Követeljük szabadulásunkat a korunk nézés központú rendjétől! Felvállaljuk az érzékek kettős hierarchizálódását, és egy új világképet javasolunk, felszabadítva az ideológia berögződésekből és hozzátapadt jelentések béklyóiből. Célunk, hogy újra felfedezzük a átalakulóban lévő struktúrákat és az immanens kauzalitást a realista új materializmuson belül.
Juhani Pallasmaa az érzékek építészetéről írt gondolatai alapján készült hangperformansz.

Esteban de la Torre ( Ciudad de Mexico. 1984) hang- és újmédia-művész.  EJTECH művészduó egyik fele, A MOME-IK kutatója. Jelenleg Budapesten él és dolgozik.